OJT – Online jazykové testy

OJT – Online  jazykové  jakékoli testy

OJT je webová aplikace pro správu a provoz jazykových testů. V aplikaci lze definovat neomezený počet otázek, odpovědí, jazyků a úrovní, a z nich potom skládat libovolný počet testů. Uživatel prochází jednotlivé úrovně a v nich odpovídá na zkušební otázky. Pokud dosáhne požadované skóre, pokračuje do další úrovně. Test končí, když uživatel nedosáhne požadované skóre, nebo když už není kam pokračovat. Po ukončení testu dostane uživatel hodnocení e-mailem dle údajů, které zadal. Kopie výsledků se posílá i na předem stanovené adresy (např. pobočky jazykové školy), aby bylo možné uživateli nabídnout odpovídající jazykový kurz.

OJT lze využít i na jiné, než jazykové testy (např. matematické, technické, apod.). Aplikace se dá využít pro jakékoli testy, ve kterých si uživatel vybírá z odpovědí. Asi nejtypičtější je využití pro jakékoli rozřazovací testy.

OJT umožňuje to, aby se otázky a jejich odpovědi při každém běhu testu zobrazovaly v náhodném pořadí. Tím ze zabrání případnému “švindlování”, kdy si studenti mezi sebou jen okopírují klíč s otázkami a správnými odpověďmi. Výsledky testů v OJT jsou věrohodné.

Jak se to nastaví?
Při objednávce aplikace se dohodne způsob provozu (vlastní hosting zákazníka nebo hosting dodavatele na webu Lingotesting.eu). Instalace aplikace je součástí dodávky. Obsah testů si může zákazník dodat i ze svých vlastních materiálů. Testy si pak může zákazník po zaškolení tvořit/skládat sám, případně se dá tato služba objednat samostatně. V tom případě dodá zákazník obsah testu v dohodnutém formátu a o zbytek se nemusí starat.