Přehledy kurzů a přihlášky

Přehledy kurzů a přihlášky

Tato webová aplikace poskytuje dynamický přehled o vypsaných jazykových kurzech a umožňuje uživatelům se do těchto kurzů přihlásit. Při organizování jazykových kurzů tedy není potřeba jakkoli upravovat webové stránky, protože aplikace sama poskytne přehled dostupných kurzů.

Kromě lokálního zdroje informací o kurzech tato aplikace pracuje i se systémem eCat, odkud si umí stáhnout aktuální data o kurzech a generovat jejich přehled v reálném čase. Zobrazení kurzů se pak řídí jejich nastavením v systému eCat.

Dále se dají rozvrhy seskupovat podle pobočky školy, která kurzy organizuje, nebo podle data zahájení a ukončení.

Přihlášky do kurzů se odesílají ve formátu PDF studentovi a také na příslušnou pobočku školy.