Disaster Recovery

Disaster Recovery

Úvodem
V dnešní době, kdy téměř každá firma využívá informační technologie a úspěšnost firmy je stále více závislá na bezchybném provozu výpočetní techniky, je spolehlivost instalovaných systémů naprosto nezbytná. Výpadek klíčového systému může mít výrazný dopad na zisk společnosti.

Koncept Disaster Recovery
Koncept produktu Disaster Recovery rozšiřuje standardní možnosti designu High Availability, který řeší lokální výpadky. Disaster Recovery nabízí obnovu/relokaci služeb při výpadku celého výpočetního centra. Tento koncept lze využít pro prevenci výpadků z důvodu přírodních katastrof, nebo jiných událostí, které mají dopad na funkčnost a dostupnost daného výpočetního centra (např. serverovny) jako celku.

DR_Schema (35Kb)
V případě katastrofy je přesunut provoz stávajícího výpočetního centra do záložního centra.
V rámci zvýšení bezpečnosti podporuje koncept více než jedno záložní centrum.

Základní charakteristika

  • Jednoduchý a přímočarý koncept i konfigurace
  • Založeno na interakci s DNS
  • Plně automatizovaná relokace mezi výpočetními centry
  • Relokaci lze provést buď manuálně (jediný příkaz), nebo ji zautomatizovat pomocnými spouštěči
  • Škálovatelný a flexibilní design
  • Kompatibilní s jakýmkoli operačním systémem, který podporuje síť (ovládací programy se implicitně instalují na Unix/Linux)
  • Podpora neomezeného počtu záložních center

Další možnosti

  • V produkčním prostředí lze systém kombinovat nepř. s replikací databáze, která zajistí synchronizaci dat mezi všemi definovanými výpočetními centry.
  • Systém Disaster Recoverylze nakonfigurovat tak, aby se paralelně využívala všechna definovaná centra. Tímto lze zajistit např. rovnoměrné rozložení zátěže, nebo preferované využití určitého centra v závislosti na geografické poloze uživatele.
  • S ohledem na přenosové možnosti síťových propojení lze instalovat záložní centra doslova kdekoli na světě.

Shrnutí
Náš koncept Disaster Recovery je elegantní a spolehlivé řešení, které lze dle potřeb upravovat. Poskytuje robusní a přitom jednoduchý způsob pro zajištění provozu výpočetních systémů.

Ať už jste velká nadnárodní korporace, nebo malá firma s jednou kanceláří, produkt Disaster Recovery zajistí bezpečný provoz Vašich výpočetních systémů za přijatelnou cenu.