Překladatelská činnost

Překladatelské služby

Základní ceny

AJ -> ČJ : 450,- Kč / NS
ČJ -> AJ : 550,- Kč / NS

Jedna NS je 30 řádků o 60 úhozech, tedy 1800 znaků včetně mezer. Rozhodující je počet NS výsledného textu. Dodaný překlad je vždy ve finální podobě, t.j. okamžitě použitelný, bez nutnosti dalších úprav, korektur, nebo změn ve formátování.

Dodací lhůty

Běžný termín : 6 NS za den*
Expres : 7-10 NS za den*
Expres “do zítra” : vyhotovení překladu do 18:00hod. následujícího dne, max. 10 NS
Expres “přes noc” : vyhotovení překladu do 9:00hod. následujícího dne, max. 6NS

*Do lhůty pro provedení se nezapočítává den převzetí a odevzdání zakázky. Toto omezení se nevztahuje na lhůty “do zítra” a “přes noc”.

Příplatky

Expres : +10%
Expres “do zítra” : +50%
Expres “pres noc” : +100%
Špatná čitelnost (rukopis, rozmazané písmo, apod.) : +10-25%, dle obtížnosti
Tabulky, grafy, grafické prvky, text v obrázcích : individuální sazba
Práce přes víkend a ve svátcích : bez příplatku

Nejsem plátce DPH. Uvedené ceny jsou konečné.


Odkazy na spřízněné weby: